WOZ-waarde opvragen (Wet waardering onroerende zaken)

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Wilt u weten wat uw huis, gebouw, perceel of grond waard is? Dan kunt u dat bij ons opvragen. De WOZ-waarde van uw huis staat op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. Dit ontvangt u altijd aan het begin van het jaar. 

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Iedereen kan de actuele WOZ-waarde van een willekeurige woning in Nederland raadplegen op het WOZ-waardeloket.

WOZ-waarde opvragen

Taxatieverslag

Wilt u weten hoe wij de WOZ-waarde van uw huis bepalen? Vraag dan het taxatieverslag op. Dit kan online of telefonisch via de Belastingsamenwerking West-Brabant. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Voor het belastingjaar 2018 gaan we uit van de waarde van uw huis op 1 januari 2017.

U kunt alleen een taxatieverslag opvragen van uw eigen gebouwen of grond. Hiervoor logt u in op de digitale balie van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

 1. Log in met DigiD
 2. U komt op een pagina met een overzicht van uw gegevens
 3. Kies rechtsboven voor de optie 'Mijn documenten'
 4. Hier vindt u uw taxatieverslag

Meer informatie over de betaalmogelijkheden vindt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

In 4 stappen grip op geld

Geen goed zicht op uw geldzaken? Geldzorgen? Het geeft onrust. Startpunt Geldzaken helpt u dit te veranderen. Stap voor stap.

 1. Stap 1: Organisatie; uw administratie op orde.
 2. Stap 2: Overzicht; wat komt er in, wat gaat er uit.
 3. Stap 3: Inzicht; waar blijft het geld.
 4. Stap 4: Keuzes; wat wil ik, wat kan ik, wat moet ik.
ga naar Startpunt Geldzaken

Toelichting

Wij bepalen de waarde van gebouwen, huizen, grond en percelen ieder jaar opnieuw. Deze waarde noemen we de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De hoogte van de volgende belastingen hangt af van de WOZ:

 • de waterschapslasten (Waterschap)
 • de onroerendezaakbelasting (Gemeente)
 • het eigenwoningforfait (Belastingdienst)

Bezwaar maken

We bepalen de waarde van uw pand, woning of perceel met een wettelijke waardepeildatum. Die waarde geldt voor een heel kalenderjaar. Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde of met de onderbouwing ervan? Dan kunt u bezwaar indienen bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Regels en informatie