Rioolheffing betalen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

De aanslag rioolheffing is onderdeel van de gecombineerde aanslag. Deze ontvangt u jaarlijks per post. U kunt betalen via acceptgiro, internetbankieren of automatische incasso.

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2018 de belastingwerkzaamheden van gemeente Rucphen. Meer informatie over de belastingen en betaalmogelijkheden vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

 

Kosten

Tarieven 2019

  • woningen: vast bedrag € 207,02 ;
  • niet-woningen: een percentage van 0,0987 % over de vastgestelde WOZ-waarde,
    met een maximum van € 2.500.

Toelichting

Waarom?

Met deze heffing worden de kosten verhaald die de gemeente moet maken voor:

  • een doelmatig werkende riolering
  • (de afvoer van) hemel- en grondwater

De aanslag rioolheffing is onderdeel van de gecombineerde aanslag. Deze sturen wij u jaarlijks toe per post. Bij niet-woningen berekenen we de rioolheffing over de voor uw object vastgestelde WOZ-waarde.

Regels en informatie