Afvalstoffenheffing controleren

Aanvragen

Voor : particulier

Bekijk op uw afvaloverzicht hoe vaak u afval heeft aangeboden

Heeft u uw inloggegevens niet meer? Bel dan het Servicenummer t. 0800 - 333 66 99.

Inloggen afvaloverzicht

Kosten

Tarieven 2019
Vast tarief per perceel   € 124,20 (€ 12,42 in 10-maandelijkse termijnen)
Per lediging:

  • Restafvalcontainer (grijs):  €     6,85 per lediging
  • GFT-container (groen)    :  €     2,40 per lediging
  • Papier-container (blauw): gratis

Ondergrondse verzamelcontainer €    1,35 per inworp

De rekening voor afvalstoffenheffing krijgt u elk jaar per post of via Berichtenbox van MijnOverheid. U kunt betalen met internetbankieren of automatische incasso.

Toelichting

De gemeente verdeelt de kosten van huishoudelijk afval over alle gebruikers van woningen. Het gaat dan om de kosten van:

  • het inzamelen en verwijderen van afval,
  • de milieustraat
  • en het opruimen van zwerfvuil

U betaalt een vast jaartarief en een tarief per aanbieding van uw restafval- en GFT-container. We maken géén onderscheid meer tussen éénpersoons- of meerpersoonshuishoudens. Het vaste jaartarief geldt voor ieder perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

Wanneer betaalt u afvalstoffenheffing?

U betaalt afvalstoffenheffing vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met de (gehele) maand mei.

Regels en informatie