Hulp bij het keukentafelgesprek

Aanvragen

Voor : particulier

Hulp bij het keukentafelgesprek (onafhankelijke cliëntondersteuning)

Als u het prettig vindt dat iemand u bij het gesprek helpt, dan kunnen de cliëntondersteuners van MEE West-Brabant of vrijwillige Cliëntondersteuners, u hierbij helpen. Deze hulp is gratis.


Cliëntondersteuners MEE West-Brabant

Omdat het belangrijk is dat u een objectief advies krijgt, zijn de cliëntondersteuners onafhankelijk. Dat betekent dat de cliëntondersteuner er echt voor u is en niet afhankelijk is van de gemeente. Hij of zij helpt u bij uw aanvraag maar beslist hier niet over.

De cliëntondersteuners van MEE West-Brabant kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen op gebieden als:

 • Zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Werk en inkomen
 • Hulpverlening voor uw kind

MEE is telefonisch te bereiken via 076-522 30 90. Of stuur een e-mail naar info@meewestbrabant.nl.

Op de website van MEE West-Brabant leest u wat de onafhankelijke cliëntondersteuning precies inhoudt.  

Vrijwillige cliëntondersteuning

4 vrijwillige cliëntondersteuners kunnen u helpen bij uw vragen over de Wmo .
U kunt hiervoor contact opnemen met:

U hoeft hiervoor geen lid te zijn van een specifieke organisatie binnen onze gemeente.

Kosten

De hulp bij het keukentafelgesprek is gratis.

Toelichting

Het keukentafelgesprek

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015). Als u heeft aangegeven dat u hulp nodig heeft, komt een medewerker van de gemeente met u praten. Dit gesprek noemen we het keukentafelgesprek. De medewerker van de gemeente noemen we een regieassistent.

De regieassistent praat met u en met mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden. De regieassistent bespreekt met u wat u zelf kunt en hoe mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Hij of zij kijkt ook of uw mantelzorgers zelf hulp nodig hebben.

Wat u van het keukentafelgesprek mag verwachten

 1. De gemeente kijkt eerst of u voldoende geholpen bent met algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld: 
  • ontmoetingsochtenden,
  • eten in het Steunpunt
  • of hulp bij uw administratie.
  Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten.
 2. Blijkt uit het gesprek dat hulp uit uw omgeving en de algemene voorzieningen niet voldoende zijn? Dan doet de gemeente een voorstel voor een maatwerkvoorziening. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: huishoudelijke hulp, een scootmobiel of begeleiding. Het doel is dat u veilig zelfstandig kunt blijven wonen en goed mee kunt doen in de samenleving. 
  Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden.
  • Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt.
   Is het voor u niet mogelijk om van zorgaanbieders passende ondersteuning te krijgen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor een pgb, u moet namelijk alles rondom het pgb zelf regelen.
  • Kiest u voor zorg in natura? Dan kunt u kiezen uit de zorgaanbieders waarmee uw gemeente een contract heeft. De gemeente heeft contracten afgesloten met meerdere zorgaanbieders. 

Regels en informatie