Zorg voor volwassenen (Wmo)

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u ondersteuning, hulpmiddelen of woningaanpassingen nodig om langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Zoekt u activiteiten voor een zinvolle invulling van uw dag? Of heeft u vragen over geldzaken, het omgaan met een partner bij een scheiding of wat u kunt doen als iemand in uw omgeving dement wordt?

Neem contact op met het zorgloket

t. 0165-349990
e. zorgloket@rucphen.nl 

U kunt zonder afspraak binnenlopen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00-10.00 uur en op woensdag van 08.00-17.00 uur.

Liever een afspraak maken? Dat kan via onderstaande button:

Afspraak zorgloket

 

Kosten

Eigen bijdrage

Ontvangt u thuis ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)? Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf hulp inkoopt of wordt de zorg door een zorgaanbieder geregeld? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage bedraagt maximaal € 19 per maand.

De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK zodra u ondersteuning ontvangt. Vervolgens krijgt u een beschikking van het CAK, waarin de hoogte van uw bijdrage staat. Tot slot ontvangt u een factuur van uw eigen bijdrage van het CAK. U vindt meer informatie op www.hetCAK.nl.

Toelichting

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Bij zelfstandig leven hoort bijvoorbeeld:

  • een schoon en leefbaar huis;
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen;
  • allerlei praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie;
  • voldoende sociale contacten;
  • binnen uw woonplaats/regio reizen;
  • zinnige dagbesteding;
  • structuur aanbrengen in de dag of week (plannen en organiseren). 

Wie kan Wmo-ondersteuning krijgen?

De Wmo 2015 is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen of om mee te doen in de samenleving. 

De hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden of buren voor u kunnen doen. Is deze hulp uit uw omgeving niet genoeg? Dan krijgt u hulp van uw gemeente. De gemeente kijkt wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te leven en mee te doen aan activiteiten buitenshuis. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een training, hulpmiddelen of dagbesteding. Hulpverleners zullen taken alleen overnemen als het niet anders kan.

Familie, vrienden of buren zijn niet verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel vragen wat zij voor u kunnen betekenen.

Wat voor soort hulp biedt de Wmo?

De gemeente kan algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aanbieden.

  • Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn een koffieochtend of GGZ-inloopspreekuren in  de Steunpunten.
  • Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel via de scootmobielcentrale, een deeltaxipas of individuele begeleiding.

Hoe kan ik hulp vanuit de Wmo aanvragen?

Neem contact op met het zorgloket:

t. 0165-349990
e. zorgloket@rucphen.nl 

Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor een gesprek. Dit noemen we het keukentafelgesprek.

Regels en informatie

 

Gerelateerde producten