Jeugdhulp

Aanvragen

Voor : particulier

Heeft u hulp, ondersteuning of zorg nodig? Vraag ernaar bij onze jeugdprofessionals

Een deel van onze jeugd groeit niet ‘vanzelf ‘ op. Heeft u vragen over opvoeden of zijn er problemen bij het opgroeien van uw kinderen? Bel of mail gerust voor gratis en kundig advies. Samen met uw gezin kijken we welke ondersteuning er nodig is. Onze jeugdprofessionals zijn op werkdagen van 8.00-12.00 telefonisch of per e-mail bereikbaar.
t. 0165-349990
e. jeugd@rucphen.nl

Contactgegevens bij spoed

 • Levensbedreigende situatie? Bel 112!
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis" 0800 – 2000. https://veiligthuis.nl/

 • Het Meldpunt Crisiszorg is 24/7 bereikbaar voor vragen over en meldingen van crisissituaties. Dit geldt voor alle leeftijden. Tel. nr. 0800 – 5099.

Jongerenwerker

Onze jongerenwerker houdt zich bezig met jongeren in hun vrije tijd. Om in contact te komen met de jongerenwerker, kunt u onderstaand nummer bellen of mailen naar het volgende mailadres: t. 0165-349990 e. jeugd@rucphen.nl

Handige informatie

 • voor ouders: www.opvoeden.nl
 • over social media, internet en gamen: www.mediaopvoeding.nl
 • over jeugdhulp: www.jeugdhulpwbw.nl
 • voor kinderen en jeugd: www.infovoorjou.nl
 • over gezondheid voor jongeren: www.jouwggd.nl
 • over dyslexie:
  Wanneer uw kind tussen 7 en 13 jaar oud is, op de basisschool zit en veel moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is belangrijk dat uw kind dan goede ondersteuning krijgt.  U kunt de folder opvragen bij de jeugdprofessionals:
  t. 0165-349990
  e. jeugd@rucphen.nl

Kosten

 • Advies van een jeugdprofessional is gratis.
 • Hulp van de vertrouwenspersoon is gratis voor kinderen en ouders/verzorgers met jeugdhulp.


Handicap of chronisch ziek? laat geen geld liggen!

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Op www.meerkosten.nl leest u hoe.