Restafval

Aanvragen

Voor : particulier

Ophaaldagen

Op welke dag uw afval wordt opgehaald, is afhankelijk van waar u woont. Vul uw postcode en huisnummer in op www.mijnafvalwijzer.nl en u ziet direct welk afval wanneer opgehaald wordt. Of download de app en ontvang de melding rechtstreeks op uw smartphone. Beschikbaar in de Appstore, Google Play of de Windows Store.

open afvalwijzer

Servicenummer afvalinzameling t. 0800 - 333 66 99

Vragen over afvalinzameling? Bel Renewi, t. 0800 - 333 66 99.
Renewi verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente.

Kosten

€ 6,85 per keer dat u restafval aanbiedt

Controleer hoeveel afval u heeft aangeboden

U kunt zelf bijhouden hoe vaak uw container is geleegd. Of hoe vaak u afval in de ondergrondse container heeft gegooid. Hiervoor logt u in  met de gegevens die u tegelijkertijd met de afvalpas heeft ontvangen. Heeft u deze inloggegevens niet meer? Bel dan het Servicenummer afvalinzameling, t. 0800 - 333 66 99.

Bekijk uw afvaloverzicht op Rucphen.mijncontainer.nl

Toelichting

Inzameling

 • Zet de container op de inzameldag vóór 07:30 uur op de aangewezen plaats (niet voor uitritten). Let op: het tijdstip waarop uw container geleegd wordt, kan variëren. De vuilniswagen komt niet terug als de container te laat is aangeboden.
 • De container moet met gesloten deksel en met de wielen naar de weg toe staan.
 • Afval dat naast de container staat, wordt niet meegenomen.
 • Zet de geleegde container zo spoedig mogelijk terug op eigen terrein.
 • De container mag niet zwaarder zijn dan 70 kg.
 • Stoffen die kunnen verstuiven, moet u verpakt in de container doen.
 • Uw container is voorzien van een chip. Hiermee wordt geregistreerd hoe vaak u afval aanbiedt. Containers die zonder chip worden aangeboden, worden niet geleegd.

Gebruik na verhuizing naar verzorgingstehuis of overlijden

 • Als een woning leeg komt te staan door verhuizing naar een verzorgingstehuis of door overlijden, dan kunt u nog tot het eind van de daaropvolgende maand gebruik maken van de afvalcontainers en de afvalpas voor de milieustraat.
 • Na deze periode worden de chips van de afvalcontainer en de afvalpas geblokkeerd.
 • Als het huis binnen de genoemde termijn opnieuw bewoond wordt, kunnen de afvalcontainers en afvalpas gebruikt worden tot aan de inschrijving van de nieuwe bewoner (in de Basis Registratie Personen).
 • Plaats de container(s) leeg en schoon in de schuur. Laat ze niet buiten staan.

Schoonmaken/houden

 • Gebruik water en eventueel groene zeep.
 • Géén chloor, want dit is schadelijk voor het milieu.

Zomertips

 • Zet de container zo veel mogelijk in de schaduw.
 • Gooi géén nat afval in de container. Laat tuinafval eerst drogen.
 • Verpak snel bedervende etensresten als vlees en vis in een dunne krant en werp dit in de container die het eerst wordt leeg gemaakt.
 • Doe bij zeer hoge temperaturen snel bedervende etensresten in een gesloten plastic zak en gooi deze bij het restafval.
 • Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, de container(s) leeg achter.

Wintertips

 • Gooi géén vochtig afval in de container; hierdoor kan het afval namelijk vastvriezen. Verpak het in een dunne krant.
 • Zet indien mogelijk de container op een nagenoeg vorstvrije plaats; onder een afdak of uit de wind.