Standplaats, vergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

U heeft een vergunning nodig om in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen.

Aangewezen plekken

 • Plein aan de Schijfse Vaartkant, Rucphen (zie opmerking)
 • Dorpsplein aan de St. Janstraat, Sprundel
 • Emmausplein, St. Willebrord
  (m.u.v. zaterdagochtend i.v.m. de weekmarkt)
 • Parkeerterrein Zoeksestraat, Schijf
 • Dorpsplein aan de O.L. Vrouwestraat, Zegge

Opmerking: 

Herinrichting centrum Rucphen
De locatie die nu is aangewezen is slechts tijdelijk. In verband met de toekomstige herinrichting van het centrum van Rucphen zal een definitieve andere locatie worden aangewezen. .

Andere locatie

Als u een standplaats inneemt op een publiek toegankelijk terrein dat geen eigendom is van de gemeente, hebt toestemming nodig van de grondeigenaar.

Aanpak

 • Stuur uw aanvraag op met de volgende stukken:
  - een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  - kopie legitimatiebewijs en/of verblijfsvergunning waarop staat vermeld dat in Nederland zelfstandig mag worden gewerkt;
  - één of meer foto’s van de kraam of kar en standplaats;
  - een situatietekening van de kar inclusief afmetingen van de kraam of kar;
  - een bewijs van toestemming van de eigenaar indien de standplaats wordt ingenomen op particulier terrein.

Kosten

Standplaats voor één of vijf jaar
Tarief 2018

€ 93,45

Meerkosten

 • advieskosten Brandweer  (indien van toepassing) € 50,35
 • Huur standplaatsen op openbare grond.
  De huurprijs is afhankelijk van het gebruik (aantal dagen dat per jaar) en wordt vastgelegd in een huurovereenkomst. 
  Een dag bestaat uit twee dagdelen en de verschuldigde vergoeding voor 2019 bedraagt € 4,60 per dagdeel. Deze verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Toelichting

Standplaats weigeren

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven in de volgende gevallen:

 • in het belang van de openbare orde en veiligheid;
 • de volksgezondheid;
 • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente (redelijke eisen van welstand);
 • de bescherming van het milieu;
 • de doelen van een bestemmingsplan;
 • in het belang van het plaatselijke verzorgingsniveau.

Wettelijke eisen

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.