Alcohol schenken, ontheffing tijdelijke gelegenheid

Aanvragen

Voor : ondernemer

Met deze ontheffing kunt u zonder horecabedrijf en zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen bij bijzondere gelegenheden.

Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. Als partijencateraar hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.

Voorwaarden

 • voor een tijdelijke en bijzondere gelegenheid
 • alleen voor zwak alcoholische dranken
 • u mag géén sterke drank schenken
 • ontheffing voor maximaal 12 aaneengesloten dagen
 • de persoon die alcohol schenkt:
  o is minimaal 21 jaar
  o heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
  o is van goed gedrag
  o is niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet en staat niet onder curatele

Aanpak

 1. Formulier 'Ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet' aanvragen.
  Dit is verkrijgbaar in het gemeentehuis, of telefonisch op te vragen via t. 0165-349704 / 0165-349766.
  Bij de aanvraag hebt u de volgende stukken nodig:
  - Kopie van het geldige identiteitsbewijs van de aanvrager en leidinggevende(n).
  - Verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n).
  - Situatieschets van het evenemententerrein en de tappunten
    (alleen bij grote evenementen)
 2. Lever uw aanvraag op tijd in: minimaal 8 weken voor u de ontheffing nodig heeft in en bij voorkeur tegelijk met de aanvraag voor een evenementvergunning.

Kosten

Tarief 2019
€ 76,30

Toelichting

Onvolledige aanvragen

Bij het indienen van een onvolledige aanvraag wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen één week een volledige aanvraag in te dienen. Indien binnen deze termijn de ontbrekende stukken niet zijn aangeleverd wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing. Indien het een evenement betreft kan het zijn dat de ontheffing tegelijk met de evenementenvergunning verleend wordt.

Bezwaar

 • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen.
 • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van publicatie tegen het besluit bezwaar maken.

Het besluit is pas na de 6 weken onherroepelijk, tenzij er bezwaren zijn geuit op de verleende vergunning.

Regels en informatie

t. Bram van Huijgevoort 0165-349766  of Jorina de Regt 0165-349704