Leerlingenvervoer aanvragen

Aanvragen

Voor : particulier

Jaarlijks aanvragen voor 1 juni

Een eerste aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u gedurende het gehele schooljaar indienen. Alle volgende aanvragen moet u jaarlijks voor 1 juni indienen.

leerlingenvervoer aanvragen

Kosten

In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit hangt af van de soort school en uw inkomen. Indien de leerling regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, wordt van u een eigen bijdrage gevraagd.

Eigen bijdrage schooljaar 2019/2020

Is uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het peiljaar 2017 hoger dan € 26.550?
Dan betaalt u een drempelbedrag van € 518.

Is uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het peiljaar 2017 lager dan € 26.550?
Dan moet u van beide ouders het IB 60-formulier aanleveren. 

Het gecorrigeerde verzamelinkomen / IB 60-formulieren kunt u opvragen bij de Belastingdienst of downloaden via de website van de Belastingdienst.

Houdt u er rekening mee dat naar het inkomen van beide ouders wordt gekeken, ook wanneer de ouders gescheiden zijn!

Toelichting

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers hebben zelf de verantwoordelijkheid dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem: de school ligt op loop-/fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Voor sommige kinderen is de situatie anders, omdat ze bijvoorbeeld een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die niet binnen 6 kilometer van huis is. In bepaalde gevallen zorgt de gemeente dan voor vervoer of voor een bijdrage in de kosten voor het vervoer van uw kind.

Het soort vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en de medische situatie van uw kind. Het kan zijn dat de gemeente een extern (medisch) advies aanvraagt om de aanvraag voor uw kind te beoordelen. Er wordt altijd uitgegaan van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Liever een papieren aanvraag invullen? 

U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.
Of u vraagt een formulier aan bij afdeling Samenleving, mevr. M. van Dijk.
Dat kan telefonisch via 0165-349907 of per e-mail via m.van.dijk@rucphen.nl.

Gerelateerde producten