Collectieve zorgverzekering minima

Aanvragen

Voor : particulier

Werkplein Hart van West-Brabant biedt u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Bij het Werkplein bent u uitgebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wilt u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan.

Bezoek het Werkplein

Toelichting

Werkplein Hart van West-Brabant biedt u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Alle informatie over de zorgverzekering vindt u opĀ http://www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering.

Misschien goed om te weten? Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen!

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Op www.meerkosten.nl leest u hoe.

Regels en informatie