Buurtpreventie aanmelden

Aanvragen

Voor : particulier

Met buurtpreventie zorgen inwoners zelf dat de leefbaarheid binnen hun wijk/dorpskern gezond en aantrekkelijk blijft. Ook letten zij op de veiligheid. Zij zijn extra waakzaam en alert. Leden van buurtpreventie hebben regelmatig contact met politie, gemeente en woningstichting. Doet u mee?

Meld u aan bij het team van uw buurt

 • Rucphen:
  • Buurtpreventie: Gerrit van Hoek en Wim Pijlman
  • Wijk-BOA: Mitch Wondergem
  • Wijkagent: Tommy Koevoets
 • Schijf 
 • Sprundel 
 • St. Willebrord
  • Buurtpreventie: Perry Sep, Adrie van Meel en Corrie Balemans buurtpreventiest.willebrord@gmail.com
  • Wijk-BOA: functie wordt op korte termijn ingevuld
  • Wijkagent: Fred van Opstal / Wilfred Verheijen
 • Zegge 
  • Buurtpreventie: Remco de Nijs en Marcel Bartels buurtpreventiezegge@outlook.com
  • Wijk-BOA: Mitch Wondergem (vanaf 1 januari 2019)
  • Wijkagent: Tommy Koevoets

Wie zijn er vanuit de gemeente bij betrokken?

 • Angelo van den Berg: aanspreekpunt voor de kernen Schijf, Sprundel en Zegge.
 • Melloney Suijkerbuijk: aanspreekpunt voor de kernen Rucphen en St. Willebrord.

De wijk-BOA en de gemeentelijke aanspreekpunten zijn te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Rucphen: 0165-349500.

De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844.

Toelichting

Iets melden aan gemeente of buurtpreventie?

 • klachten en meldingen in de openbare ruimte meld u via deze website of de Buiten Beter App.
  Denk bijvoorbeeld aan defect straatmeubilair, defecte lichtmasten en afvaldumpingen
 • Is de veiligheid in gevaar (denk aan verdachte situaties)? Neem dan contact op met de politie.
  • bij spoed: 112
  • geen spoed: 0900-8844.

Leden van de app-groepen van de buurtpreventie verspreiden uw melding via een van de WhatsApp groepen. 

Het verschil tussen leden en deelnemers aan de WhatsApp groepen

 • Leden van de buurtpreventie lopen regelmatig een ronde in een hesje. Hiermee dragen zij bij aan de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Het idee achter dit hesje is herkenbaarheid en een preventieve werking op bijvoorbeeld inbrekers. Voordat u start als lid van de buurtpreventie dient u een instructiecursus. Daarnaast kunt u deelnemen aan diverse andere trainingen die door de gemeente worden aangeboden. Denk hierbij aan een weerbaarheidstraining en reanimatiecursus.
 • Naast de leden zijn er ook nog heel veel inwoners die zijn aangesloten bij een van de WhatsApp groepen. Deze worden gebruikt bij verdachte situaties die onmiddellijke actie vragen. Bij het signaleren van een verdachte situatie dient men eerst de politie in kennis te stellen (spoed: 112, geen spoed: 0900-8844). Daarna kan de melding geplaatst worden in een WhatsApp groep. Zo verhoog je de pakkans.

Heeft u interesse om lid te worden van het buurtpreventieteam en/of van de WhatsApp groep? Neem contact op met één van de coördinatoren van het team. Heeft u vragen of wilt u een ronde meelopen? U kunt altijd terecht bij de coördinatoren of het gemeentelijk aanspreekpunt.

Wat is de rol van de gemeente in dit project?

De rol van de gemeente is puur faciliterend. Het is een project dat valt onder de overheidsparticipatie. De inwoners van de gemeente trekken het project. Wel zijn er regelmatig momenten van afstemming. Dan schuiven – naast de gemeente – ook de politie en woningstichting Thuisvester aan.

Gerelateerde producten