Klacht melden

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Gemeentelijk onderhoud en zwerfafval

Kapotte verlichting, zwerfvuil, losliggende stoeptegels, ongedierte(ratten, eikenprocessie rupsen) in de openbare ruimte en andere opmerkingen over het onderhoud van plantsoen, verlichting en wegen:

U kunt ook de gemeente bellen voor een melding aan de storingsdienst. Het telefoonnummer vindt u op onze contactpagina.

Klacht melden

Melding stank, geluid en vervuiling

Voor overlast van met name bedrijven belt u de Milieuklachtenlijn, t. 013-2060500
Dit kan 24 uur per dag en zeven dagen per week, voor:

 • stank
 • geluid
 • bodemverontreiniging
 • luchtverontreiniging
 • lichthinder

Melding verstopte of kapotte riolering

 • Bel de gemeente voor een melding aan de storingsdienst
  (afhandeling binnen werktijden; acute meldingen ook buiten werktijden)

Melding verstopte of kapotte IBA

 • Heeft u een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)?
  Bel dan 0800-423 22 33.

Toelichting

Meld klachten over zwerfvuil, gemeentelijk onderhoud en ongedierte. Dat kan via de BuitenBeterApp of via dit meldingsformulier .

Voor stank of vervuiling door bedrijven belt u de milieuklachtenlijn van de omgevingsdienst Midden- en West- Brabant. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013-2060500.