U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omleiding > Bestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen

Om de aanleg van een aantal deeltracés (planologisch) mogelijk te maken, moeten er bestemmingsplannen worden opgesteld. Op dit moment zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld.

Buitengebied Rucphen 2012, Verkeersvoorzieningen Bernhardstraat

Verlengde Helakkerstraat

Verlengde Vosdonkseweg

N.B.: De nota's van zienswijzen zijn beperkt toegankelijk voor visueel gehandicapten. Heeft u moeite met het raadplegen van de geboden informatie, neem dan contact met ons op via gemeente@rucphen.nl

Geen beroep mogelijk

Vastgesteld betekent dat er geen beroep meer mogelijk is tegen deze bestemmingsplannen.
Eerder zijn wel beroepschriften ingediend. De Raad van State moet hier nog een uitspraak over doen.
 

In procedure

Als de gemeente nieuwe plannen opstelt om de aanleg van deeltracés mogelijk te maken, kunt u hier op verschillende momenten op reageren. Plannen die in procedure zijn en de wijze waarop u kunt reageren vindt u onder Inzage en Reacties in het rechtermenu.