U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omleiding > Stand van zaken

Stand van zaken

We leggen de omleiding in fases aan. Onderdeel daarvan is de aanleg van vier nieuwe wegtracés. Daarvan zijn er inmiddels drie aangelegd: deel A/Oost (Verlengde Vosdonkseweg) en deel B/West (Verlengde Helakkerstraat) zijn gereed terwijl de aanleg van deel C/Zuid (de Zuidelijke Tak) nagenoeg is afgerond. Het vierde nieuwe wegtracé (werknaam: De Leijkensweg) is in voorbereiding.

Verder zijn enkele rotondes aangelegd en zijn bestaande wegen die onderdeel uitmaken van de omleiding, vernieuwd en verbreed.

Voor de Leijkensweg is het bestemmingsplan onherroepelijk. Bij dit tracé gaat het om een nieuwe verbinding tussen de Gebrande Hoefstraat (vanaf de kruising met de Gastelseweg) en de Rucphenseweg (de kruising met de Bernhardstraat/St. Martinusstraat). Deze weg begrenst de toekomstige nieuwbouwwijk De Leijkens.

 

Wat is er gereed?

Alle benodigde bestemmingsplannen (voor de Verlengde Helakkerstraat, de Verlengde Vosdonkseweg, het vrijliggend fietspad Bernhardstraat, de kruising Bernhardstraat-St. Martinusstraat-Rucphenseweg, de Zuidelijke tak en de Leijkensweg) zijn onherroepelijk.

De benodigde gronden voor de aanleg van Verlengde Helakkerstraat, Verlengde Vosdonkseweg, het vrijliggend fietspad Bernhardstraat, de kruising Bernhardstraat-St. Martinusstraat-Rucphenseweg en de Zuidelijke Tak zijn aangekocht.

Verder zijn de volgende deeltracés afgerond:

  • Reconstructie Industriestraat/Kozijnenhoek (deeltracé 3).
  • Aanleg van de verlengde Helakkerstraat (deeltracé 4).
  • Reconstructie van de Bernhardstraat (deeltracé 5).
  • Aanleg van het vrij liggend fietspad Bernhardstraat (deeltracé 5A).
  • Reconstructie van de kruising Rucphenseweg/St. Martinusstraat/Bernhardstraat (deeltracé 5B).
  • Aanleg van de Verlengde Vosdonkseweg (deeltracé 6), inclusief groencompensatie.
  • Reconstructie van de Rucphenseweg (deeltracé 8).
  • Aanleg van de rotonde Vosdonkseweg/Luienhoeksestraat (deeltracé 10).
  • Aanleg van de rotonde Helakkerstraat/Kozijnenhoek (deeltracé 11).