U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omleiding > Stand van zaken

Stand van zaken

Wat is er gereed?

 • Het bestemmingsplan voor de Verlengde Helakkerstraat is onherroepelijk
 • Het bestemmingsplan voor de Verlengde Vosdonkseweg is onherroepelijk
 • Het bestemmingsplan voor het vrijliggend fietspad Bernhardstraat en de kruising Bernhardstraat-St. Martinusstraat-Rucphenseweg is onherroepelijk
 • Grondverwerving voor de Verlengde Helakkerstraat
 • Grondverwerving voor de Verlengde Vosdonkseweg
 • Grondverwerving voor het vrijliggend fietspad Bernhardstraat en de kruising Bernhardstraat-St. Martinusstraat-Rucphenseweg 
 • Rotonde Vosdonkseweg/Luienhoeksestraat (deeltracé 10) is aangelegd
 • Rotonde Helakkerstraat/Kozijnenhoek (deeltracé 11) is aangelegd
 • Reconstructie Bernhardstraat (deeltracé 5) is afgerond
 • Aanleg van de verlengde Helakkerstraat is afgerond
 • Groencompensatie aan de Kozijnenhoek is aangelegd i.k.v. Flora- en Faunawetgeving Verlengde Vosdonkseweg
 • Kap groenstrook t.b.v. de aanleg van de Verlengde Vosdonkseweg
 • Kap bomen langs de Rucphenseweg
 • Technische voorbereiding reconstructie Rucphenseweg
 • Aanleg Verlengde Vosdonkseweg afronden (deeltracé 6)
 • Aanleg vrijliggend fietspad Bernhardstraat afronden (deeltracé 5A)

Nog geplande werkzaamheden in 2018

 • Reconstructie Rucphenseweg (deeltracé 8)
 • Technische voorbereiding aanpassen Industriestraat/Kozijnenhoek (deeltracé 3)
 • Opstellen bestemmingsplan voor de ‘zuidelijke tak’ (tussen Zundertseweg en Industriestraat, deeltracés 1 en 2)
 • Aankoop benodigde gronden voor de 'zuidelijke tak'
 • Technische voorbereiding van de 'zuidelijke tak'