U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Omleiding > Planning

Planning

Lange-termijnplanning

Alle werkzaamheden zijn opgenomen in een lange-termijnplanning. Vanwege de aard en omvang van dit project is de planning dynamisch: door allerlei omstandigheden kan deze nog wijzigen.

De planning is in belangrijke mate afhankelijk van de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden, zoals de aankoop van de benodigde grond, of eventueel ingesteld beroep tegen bestemmingsplannen. Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de beschikbaarheid van financiële middelen.

2019

  • Aanpassen Industriestraat/Kozijnenhoek (deeltracé 3)
  • Vaststellen bestemmingsplan voor de ‘zuidelijke tak’ (tussen Zundertseweg en Industriestraat) (deeltracés 1 en 2)
  • Afronden technische voorbereiding van de 'zuidelijke tak'
  • Afronden grondverwerving voor de 'zuidelijke tak'
  • Grondverwerving ontsluitingsweg De Leijkens (deeltracé 9)

2020

  • Start aanleg van de 'zuidelijke tak' (deeltracés 1 en 2)
  • Technische voorbereiding ontsluitingsweg De Leijkens (deeltracé 9)

2021 en verder

  • Aanleg ontsluitingsweg De Leijkens
  • Technische voorbereiding rotonde Rucphenseweg-De Leijkens-St. Martinusstraat- Bernhardstraat (deeltracé 8a)
  • Aanleg rotonde Rucphenseweg-De Leijkens-St. Martinusstraat-Bernhardstraat