U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Nieuws > Verkiezingen

Verkiezingen 2019

Nieuws en informatie

Waar stemt u voor?

20 maart: Provinciale Staten en waterschappen

De leden van Provinciale Staten bepalen de komende jaren het beleid voor de provincie op gebieden als infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur. Ook kijkt het college van Provinciale Staten of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. Provinciale staten van alle provincies stemmen ook voor de Eerste Kamer, die de regering controleert en nieuwe wetten aanneemt.

Bij de waterschapsverkiezingen stemtĀ u voor het algemeen bestuur: dit is het parlement van het waterschap. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden onder meer dijken en sluizen, zuiveren het afvalwater, controleren de kwaliteit van ons zwemwater en doen aan natuurbeheer in en om het water. De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Zoek stemlokaal

23 mei: Europees Parlement

In de Europese Unie (EU) werken veel Europese landen samen op gebieden als handel, economie, de euro, landbouw, justitie, migratie, milieu, reizen en onderwijs. Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging op Europees niveau, waar u dus voor kunt stemmen. Het parlement maakt wetten samen met de Europese Commissie en de Raad van Ministers (ministers uit alle lidstaten), het parlement controleert de Europese Commissie en kan meebeslissen over de begroting van de EU.