de Oliepot (percelen B 115, 597, 596 en 752), Rucphen

het kappen van 100 houtopstanden

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen 18 mei 2020

Publicatiedatum 27-5-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-6-2020