Zundertseweg 5a, Rucphen

wijzigen bestemming van detail naar wonen

Omgevingsvergunning

strijdig gebruik, regulier, aanvraag ontvangen 13-08-2020

 

Publicatiedatum 26-8-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-9-2020