Zundertseweg 5, Rucphen

wijzigen bestemming van detail naar wonen

Omgevingsvergunning

rectificatie:

In de bode van 26 augustus 2020 hebben wij de aanvraag op het verkeerde adres gepubliceerd. Het gaat niet om Zundertseweg 5 A maar Zundertseweg 5 te Rucphen.

activiteit: strijdig gebruik, regulier, aanvraag ontvangen 13 augustus 2020

 

Publicatiedatum 9-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-9-2020