Zoeksestraat ong (I 1884), Schijf

het kappen van een bosperceel tbv woningbouw

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen dd 04-11-2020

Publicatiedatum 11-11-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-11-2020