Zoeksestraat Schijf en Hoefstraat Zegge

Verkeersbesluiten ten behoeve van het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Verkeersbesluit

We stellen twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in  nabij Gemeenschapshuis De Hoge Dries in Schijf en Gemeenschapshuis de Nieuwenbergh in Zegge.

Dit doen we door het plaatsen van het bord E6 bij het eerste parkeervak gelegen aan de Zoeksestraat op zo kort mogelijke afstand van de ingang van Gemeenschapshuis De Hoge Dries en bij en het eerste parkeervak gelegen aan de Hoefstraat op zo kort mogelijke afstand van de ingang van Gemeenschapshuis De Nieuwenbergh in Zegge.

De verkeersbesluiten liggen met ingang van woensdag 23  juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingsuren. Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

U stuurt het bezwaar naar burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Dit kunt u doen binnen 6 weken na deze publicatie. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 23-6-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-8-2021