Zoeksedijk 6, Schijf

het kappen van 2 zomereiken

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen dd 03-03-2021

Publicatiedatum 10-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021