Winkeltijdenverordening Rucphen 2019

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 8 mei 2019 de Winkeltijdenverordening Rucphen 2019 vastgesteld.

De Verordening winkeltijdenwet gemeente Rucphen 2012 wordt ingetrokken per 1 juni 2019. De nieuwe verordening voorziet in een algemene vrijstelling van het verbod voor winkels om op zon- en feestdagen open te zijn tussen 8.00 en 20.00 uur.

Ter inzage

De verordening treedt in werking op 1 juni 2019 en ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis vanaf 23 mei 2019 tot en met 3 juli 2019. De verordening is langs elektronische weg te raadplegen via www.rucphen.nl
Tegen dit besluit staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 22-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2019