Wijziging straatnamen en woonplaatsaanduidingen

vanwege de omleiding Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen hebben besloten tot:

  • vernoeming van een gedeelte van de Bernhardstraat tot Hazelaarstraat;
  • toekenning van de naam Vosdonkseweg aan het nieuwe weggedeelte vanaf de Vosdonkseweg naar de aansluiting met de A58 ;
  • wijziging van de begrenzing van de woonplaatsen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel.

Bewoners hebben persoonlijk bericht ontvangen over de wijzigingen. De besluiten, met de daarbij behorende tekeningen, liggen tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, Binnentuin 1 in Rucphen.

Publicatiedatum 12-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-6-2019