Werkzaamheden Lage Zegstraat/O.L. Vrouwestraat/Leemstraat gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal voert in 2019 werkzaamheden uit om de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het betreffen de volgende verkeersmaatregelen:

  1. Het vernieuwen van het wegdek inclusief de aanleg van verkeersdrempels in de Lage Zegstraat en de aanleg van landbouwsluizen.
  2. De aanleg van een rotonde op de kruising O.L. Vrouwestraat – Rijksweg Noord – A58.
  3. Het verbreden van een gedeelte van de Leemstraat en het verbeteren van de bocht Leemstraat - Nelson Mandelaweg.
  4. Het maken van omleidingen tijdens de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

De gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden, inclusief de omleidingen.

De gemeente Rucphen overlegt met de gemeente Roosendaal over de uitvoering van deze verkeersmaatregelen, maar zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering.

Planning

In overleg met de agrariërs heeft de gemeente Roosendaal de volgorde en de planning van de werkzaamheden bepaald. Het vernieuwen van het wegdek van de Lage Zegstraat is begonnen op 4 maart. De landbouwsluizen worden na de bezwaarschriftenprocedure aangelegd. Na de aanleg van de landbouwsluizen legt Roosendaal de rotonde aan en als laatste verbreden zij de Leemstraat en de bocht.

Informatie over de werkzaamheden via gemeente Roosendaal

Op de website van de gemeente Roosendaal (https://roosendaal.nl/reconstructie-lage-zegstraat) vindt u meer informatie over de werkzaamheden.

Publicatiedatum 20-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-10-2019