Visie Zonne- en Windenergie

Ter inzage vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2021.

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 3 februari 2021 de Visie Zonne- en Windenergie vastgesteld.

De Visie Zonne- en Windenergie ligt vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis.

Via e-mailadres gemeente@rucphen.nl kunt u vragen of wij de visie digitaal willen toesturen.

Publicatiedatum 11-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021