Visie Duurzaamheid en Duurzaamheidsagenda

Iedereen is verantwoordelijk voor duurzaamheid!

De afgelopen decennia zijn de gevolgen van het menselijk handelen op de natuur en de mens steeds zichtbaarder. De beslissingen en handelingen moeten nu en voor de toekomst verantwoord zijn. In deze stukken kunt u lezen wat en hoe de gemeente zaken gaat doen om bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving.

Ter inzage en schriftelijke reacties

Vanaf 13 februari 2019 liggen de concepten van de Visie Duurzaamheid en de Duurzaamheidsagenda t/m 20 maart 2019 ter inzage. Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de concepten opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden voor inzage. Meld u hiervoor bij de receptie.
Tijdens deze periode kunt u schriftelijk uw mening geven over deze stukken. Uw reactie kunt u sturen naar de gemeente Rucphen, Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN, onder vermelding van: reactie duurzaamheid.

Publicatiedatum 13-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-3-2019