Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 - 2025

Inzage vanaf 20 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat de gemeenteraad op 5 februari 2020 de Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 - 2025 heeft vastgesteld.

Inhoud

In de Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 – 2025 zijn beleidsuitgangspunten opgenomen op het gebied van economie en toerisme voor de periode 2020 – 2025 en uitgewerkt in ambities en doelen. Het gaat onder meer om de volgende thema’s: detailhandel en horeca, toerisme, kleinschalig en startend ondernemerschap en de ontwikkeling van bedrijventerrein Nijverhei.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft besloten dat de Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 – 2025 per 1 maart 2020 in werking treedt. Tevens heeft de gemeenteraad besloten de volgende beleidsstukken in te trekken per 1 maart 2020:
- Economische visie Rucphen 2008 – 2020;
- Structuurvisie detailhandel en horeca te Rucphen;
- Visie Toerisme 2012 – 2020;
- Beleidsuitgangspunten detailhandelsontwikkelingen Rucphen;
- Beleidsregel Toeristisch Fonds.

Ter inzage

De Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 – 2025 ligt vanaf 20 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tegen het besluit van de raad staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 19-2-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-4-2020