Vinkenstraat 14 St. Willebrord

Publicatie nieuwe anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat een nieuwe anterieure overeenkomst is gesloten voor de renovatie van het oude politiebureau (naar acht woonappartementen) aan de Vinkenstraat 14 te St. Willebrord, kadastraal bekend onder gemeente Rucphen, sectie D, nummer 8985.

Met ingang vanĀ donderdag 29 augustus 2019Ā ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Rucphen.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Publicatiedatum 28-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-10-2019