Verkiezingen Europees Parlement

Indienen van een registratieverzoek voor personen van andere lidstaten van de Europese Unie

De burgemeester van Rucphen maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de gemeente kunnen laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Voorwaarden:

a. op de dag van kandidaatstelling 9 april 2019 heeft u uw werkelijke woonplaats in Nederland;
b. op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder;
c. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat.

Het schriftelijke verzoek wordt u toegezonden.

Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lidstaat van kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen.

De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een Nederlandse gemeente.

Uw verzoekschrift dient uiterlijk op 11 april 2019 door ons te zijn ontvangen.

Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende verkiezing.

Publicatiedatum 27-2-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-4-2019