Vergaderingen van de raadscommissies MA, EROM en ABM

Op 12 en 14 oktober 2021

De commissie EROM vergadert op 12 oktober om 19.00 uur. Dit is een digitale vergadering.

De commissies MA en ABM vergaderen op respectievelijk 12 en 14 oktober. Deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en starten om 19.30 uur.

De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Ook kunt u hier de vergadering na enkele dagen terug luisteren.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) | 12 oktober | 19:00 uur (digitaal):

  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Ettenseweg naast nr. 29 te Sprundel’

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) | 12 oktober | 19:30 uur:

  • Toelichting inzake sluiting huisartsenpost
  • Beleidsplan financiële zorg 2022-2025
  • 1e Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) | 14 oktober | 19.30 uur:

  • 2e bestuursrapportage 2021
  • Herziening APV gemeente Rucphen 2021

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht aan raadsgriffier Theo Broek, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan.

Publicatiedatum 6-10-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-10-2021