Vergadering van de raadscommissie EROM

Op 20 januari 2021 om 19.30 uur vergadert de commissie EROM.

De vergaderingen van de raadscommissies Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) en Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) komen te vervallen.

U kunt op de website van de gemeente zien of de vergadering digitaal of in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvindt en of hierbij publiek aanwezig mag zijn.

De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Ook kunt u hier de vergadering na enkele dagen terug luisteren.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) | 20 januari | 19:30 uur:

  • Visie Zonne- en Windenergie
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Berkstraat ongenummerd naast 1a te Sprundel’
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Scherpenbergsebaan 53-55 te Rucphen’
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Lijsterbesstraat ongenummerd naast 23 en 25’

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 13-1-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-1-2021