Vaststelling Regeling loon- & prijscompensatie gesubsidieerde instellingen

Op 5 november is de Regeling loon- & prijscompensatie gesubsidieerde instellingen vastgesteld.

  1. Deze regeling is specifiek van toepassing op de gesubsidieerde instellingen die zijn opgenomen in het jaarlijkse subsidieprogramma en in opdracht van de gemeente een van de volgende taken uitvoeren: bibliotheekwerk, algemeen maatschappelijk werk, steunpunten voor ouderen en organisaties voor sociaal cultureel werk (beheer buurthuizen).

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kuntĀ de regelingĀ opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.

Publicatiedatum 6-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-11-2019