Van den Wildenbergstraat ong., Zegge

het kappen van 6 bomen

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen dd 15-09-2020

Publicatiedatum 23-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-10-2020