Slootonderhoud door Waterschap Brabantse Delta

tussen 15 november en 15 december

Waterschap Brabantse Delta  maait de gemeentelijke bermsloten in de periode tussen 15 november en 15 december. Het slootmaaisel komt tijdelijk op hopen in de berm te liggen, zodat het water eruit kan trekken. Daarna voert het Waterschap het maaisel af.

Meldingen over het maaiwerk kunt u indienen via het Waterschap.

Publicatiedatum 14-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-12-2019