Scherpenbergsebaan tussen 10A en 12, Schijf

het kappen van een rij coniferen en loofhout

Omgevingsvergunning regulier

aanvraag ontvangen 4 september 2019

Publicatiedatum 11-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-9-2019