Richtlijn omgevingsdialoog gemeente Rucphen

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 19 juni 2019 de "Verordening participatie en inspraak gemeente Rucphen" vastgesteld.

Nieuw in deze verordening is de mogelijkheid van een omgevingsdialoog. Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 2 juli 2019 de “Richtlijn omgevingsdialoog gemeente Rucphen” vastgesteld op basis van artikel 9, lid 2 van de verordening. De richtlijn treedt vanaf heden in werking. Tegen dit besluit staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

De richtlijn is langs de elektronische weg te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl 

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-8-2019