Regeling loon- en prijscompensatie 2019

28 november t/m 5 december 2018

Op 13 november heeft het college de Regeling loon- en prijscompensatie 2019 vastgesteld. Deze regeling is van toepassing op gesubsidieerde instellingen met personeelskostenĀ die zijn opgenomen in het subsidieprogramma.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de regeling opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.ā€

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-12-2018