Reconstructie Industriestraat - Kozijnenhoek

De inspraakperiode voor het ontwerp is gestart.

De gemeente is al enkele jaren bezig met de realisatie van de omleiding Rucphen - Sprundel - St. Willebrord. De aanleg van de omleiding vindt gefaseerd plaats. Begin 2019 wordt trac├ędeel 3 in uitvoering genomen: de reconstructie van de Industriestraat - Kozijnenhoek.

Wat gaan we doen?

De Kozijnenhoek wordt vanaf de rotonde met de Helakkerstraat tot aan de Industriestraat volledig vernieuwd en verbreed naar 7 meter. De weg wordt met een flauwe bocht aangesloten op de Industriestaat, zodat er een doorgaande route ontstaat. Het westelijke deel van de Kozijnenhoek wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Daarnaast worden op de Industriestraat rode fietssuggestiestroken aangebracht.

Inzage ontwerp en reageren op het ontwerp

Het ontwerp voor de reconstructie van de Industriestraat - Kozijnenhoek ligt van 5 december 2018 tot en met 16 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Binnentuin 1 in Rucphen. Ook is het ontwerp te raadplegen op de website www.rucphen.nl/omleiding. Gedurende de inspraakperiode kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerp. Reactieformulieren zijn beschikbaar in het gemeentehuis en op de website.

Informatieavond

Op woensdag 19 december 2018 wordt er voor belangstellenden een informatieavond georganiseerd. Er is een vrije inloop tussen 19:00 uur en 21:00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze avond wordt het ontwerp getoond en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven.

Publicatiedatum 5-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-1-2019