Raadsvergadering op 6 februari 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 6 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 30 januari inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

  • 1e Begrotingswijziging 2019 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  • Wegsleepverordening Rucphen 2019
  • vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Kerkeheidestraat 38’
  • vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Kerkstraat 19 te Rucphen’
  • vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Rucphen, Sint Martinusstraat ongenummerd tussen 13 en 15’
  • vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Langendijksestraat 7 te Rucphen’

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 30-1-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-2-2019