Raadsvergadering op 18 september 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 18 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 13 september inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

 • Begrotingswijziging 2019 West-Brabants Archief
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat ong. naast 37 te St. Willebrord
 • Vaststelling ‘Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Lindestraat ongenummerd naast huisnummer 16’
 • Vaststelling bestemmingsplan Kom Sprundel, Noorderstraat 16
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Pierestraat te Rucphen
 • Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Bosheidestraat 11-13 te Rucphen
 • Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019
 • Milieustraat
 • Nota grondbeleid Rucphen 2019
 • Nota Archeologie gemeente Rucphen
 • Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 11-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-9-2019