Raadsvergadering op 12 december 2018

De gemeenteraad vergadert op woensdag 12 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 7 december inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

  • Financiële slotwijziging 2018
  • Vaststellen belastingverordeningen 2019
  • Districtelijk Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
  • Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat ongenummerd, voorheen nr. 95 (Rico)’
  • Visie Openbaar vervoer/Plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer
  • Regionale en lokale afspraken detailhandel
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Rucphen
  • Beleidsnota Rucphen Beweegt, nota (breedte-)sport- en speelruimtebeleid

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of griffier@rucphen.nl.

Publicatiedatum 5-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-12-2018