Raadsvergadering 23 september 2020

De gemeenteraad vergadert woensdag 23 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De maatregelen van het RIVM worden hierbij in acht genomen. De aanwezigheid van publiek is in beperkte mate mogelijk en alleen op aanmelding. Bel of mail hiervoor naar de griffier: 0165 349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

De vergadering is ook live te volgen via de lokale omroep Radio Rucphen FM en na enkele dagen terug te luisteren op de website van de gemeente.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 18 juni inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

  • Gunning en aanwijzing accountant voor de accountantscontrole 2020-2022
  • 1e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  • Bestuursrapportage en begrotingswijziging 2020 West-Brabants Archief
  • Beleidsregel bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen
  • Huisvestingsverordening Rucphen 2020
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, hoek Molenweg/Dennenweg te Rucphen’
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS-Groep
  • Bekostiging onderwijshuisvesting Het Palet en Vinkenbos
  • Nieuwbouw zwembad De Vijfsprong

Spreekrecht
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 16-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-9-2020