Raadsvergadering 20 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 20 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 15 maart inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

  • Reëel en structureel begrotingsevenwicht
  • Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Rucphen 2019
  • Lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen gemeente Rucphen
  • Vaststelling Evaluatie Programmaplan Sociaal Domein en doelenboom Sociaal Domein

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 13-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-3-2019