Raadsvergadering 18 februari 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 februari in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering vangt aan om 19.30 uur.

Tijdens deze vergadering wordt het raadsvoorstel Zienswijzen Contourennotitie RES 2030 West-Brabant behandeld.

De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 12-2-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-2-2020