Planstudie provinciale weg Zundert en Rucphen gereed

Bekijk het rapport dat tot stand is gekomen door een samenwerking van de gemeenten Rucphen en Zundert met de klankbordgroep van inwoners uit deze gemeenten.

De provinciale weg N638 tussen Zundert en Rucphen is toe aan groot onderhoud. Deze provinciale weg wordt door gebruikers als verkeersonveilig ervaren. De provincie Noord-Brabant heeft daarom een integrale studie uitgevoerd om te onderzoeken welke van die knelpunten op de N638 bij dit groot onderhoud meegenomen kunnen worden om onder andere de verkeersveiligheid structureel te verbeteren.

Omdat de weg binnen afzienbare termijn toe is aan groot onderhoud zijn bestemmingsplanwijzigingen en grondverwerving niet aan de orde. Binnen deze kaders is gekomen tot een weloverwogen afweging van verkeerskundige en ruimtelijke aspecten om daarmee te komen tot een verantwoorde Duurzaam Veilig ingerichte provinciale weg.

In de planstudie ligt de nadruk op de hoofdrijbaan van de N638

Andere belangrijke factoren zijn:

  • landschappelijke inpassing,
  • veiligheid voor langzaam verkeer,
  • oversteekbaarheid
  • en aspecten als verlichting en groen.

In het rapport staan de aanpassingen die uitgevoerd moeten worden om de N638 weer geschikt te maken voor de komende tien jaar.

De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud. De provincie zet dit rapport om naar een contract richting de aannemer. Na de aanbesteding vindt naar verwachting de uitvoering in de eerste helft van 2019 plaats.

Bron en meer informatie

www.brabant.nl

Publicatiedatum 20-9-2017
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-2-2019