Openbare kennisgeving kandidaatstelling

Verkiezingen 16 maart 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rucphen maakt bekend dat: 

 1. Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rucphen plaatshebben. 
 2. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Binnentuin 1 te Rucphen bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten (Model H1) worden ingeleverd. 
  Wij vragen u daarvoor een afspraak te maken, via email verkiezingen@rucphen of telefonisch 0165 349711. 
 3. De benodigde formulieren kunt u aanmaken met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) die u gratis kunt downloaden op www.kiesraad.nl. De formulieren zijn ook tot en met de dag van kandidaatstelling kosteloos verkrijgbaar op het gemeentehuis.
  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)  </ul
 4. Partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,-- betalen. Het bedrag moet worden overgemaakt naar: NL37BNGH0285007319 t.n.v. gemeente Rucphen onder vermelding  “Waarborgsom kandidaatstelling – naam politieke partij”. 

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het team Verkiezingen van de gemeente Rucphen via verkiezingen@rucphen.nl of telefonisch 0165 34971

Publicatiedatum 5-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-3-2022