Oosteindseweg 36, Sprundel

Wijzigen vergunning ter legalisering bestaande bedrijfssituatie

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor                : Frans Nouws B.V.
Activiteit(en)    : milieu
Locatie            : Oosteindseweg 36 Sprundel

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Inzage in het gemeentehuis is alleen mogelijk na het maken van een afspraak, 0165-349 500.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kunt u tot 6 weken na deze bekendmaking beroep instellen als:

  • u eerder een zienswijzenheeft ingediend tegen de ontwerp beschikking.
  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

Daarnaast kunnen adviseurs beroep instellen, als zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 48800 PA te Breda. Let op: ook als u beroep instelt, blijft de verleende vergunning gelden. Wilt u dat de vergunning niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over de beroepsprocedure en de eventuele bijkomende kosten vindt u op de gemeentelijke website.

 

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-11-2020