Ontwerp voor nieuw tracé omleidingsweg: de zuidelijke tak

Inzage vanaf 11 juli 2019 | Informatieavond 21 augustus 2019 tussen 18:30 uur en 20:30 uur | Reageren kan tot en met 4 september 2019

De gemeente is al enkele jaren bezig met de realisatie van de omleiding Rucphen - Sprundel -
St. Willebrord. De aanleg van de omleiding vindt gefaseerd plaats. Op dit moment is het ontwerp voor de aanleg van de zuidelijke tak gereed voor inspraak. U kunt het ontwerp voor de aanleg van de zuidelijke tak bekijken vanaf 11 juli 2019 tot en met 4 september 2019. Dat kan via onderstaande link. Inzage in het gemeentehuis kan natuurlijk ook. 

Wat gaan we doen?

Het ontwerp voorziet in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de Sprundelseweg (ter hoogte van de Industriestraat) en de Vorenseindseweg. De Vorenseindseweg wordt ter hoogte van het militaire complex gereconstrueerd en verbreed. De aansluiting op de Zundertseweg (en Scherpenbergsebaan) wordt anders vorm gegeven: hier komt een rotonde. Ook komt er een rotonde op de kruising met de Sprundelseweg en Industriestraat.

Bekijk een tekening van het ontwerp (JPG, 1,4 Mb)

Geef uw reactie voor 5 september 2019

Belanghebbenden kunnen vanaf 11 juli 2019 tot en met 4 september 2019 reageren op het ontwerp. Reactieformulieren zijn beschikbaar in het gemeentehuis en op de website.

Geef uw reactie op het ontwerp 'Zuidelijke Tak omleiding'

Inloopavond op 21 augustus

tussen 18:30 uur en 20:30 uur in het gemeentehuis

Voor belangstellenden wordt een informatieavond georganiseerd op woensdag 21 augustus 2019. Er is een vrije inloop tussen 18:30 uur en 20:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze avond wordt het ontwerp getoond en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Tegelijk wordt ook het ontwerpbestemmingsplan voor dit tracé gepresenteerd.

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-9-2019